Connect with us

ANBI

Stichting Kinderboerderij De Olievaar is per 1 januari 2017 door de belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangewezen.

Dit betekent dat u een gift aan ons (geheel of gedeeltelijk) van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting kunt aftrekken. Omdat de stichting door de ANBI-status geen schenking- en erfbelasting hoeft te betalen, komt uw gift geheel ten goede aan de kinderboerderij en onze werkzaamheden. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.

Algemeen
Naam: Stichting Kinderboerderij De Olievaar
Bekend als Kinderboerderij De Olievaar
RSIN/fiscaal nummer: 854711806
Postadres: Slauerhofflaan 73, 1422 DG Uithoorn
Bezoekadres: Johan Enschedéweg 600, 1422 DR Uithoorn

Doelstelling
De Stichting stelt zich ten doel kinderen en volwassenen op een educatieve, recreatieve en duurzame wijze in contact te brengen met diverse boerderijdieren en de zorg voor dieren, natuur, milieu en de samenleving te bevorderen en daarbij een toegankelijke ontmoetingsplaats te creëren waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten om samen in een veilige omgeving te genieten van de dieren en de natuur. Daarnaast biedt de Stichting een omgeving voor vrijwilligers om te werken met en tussen de dieren.
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het aanbieden en begeleiden van educatieve- en recreatieve activiteiten en evenementen aan kinderen en volwassenen, het waarborgen van het dierenwelzijn, het bieden van een zorgfunctie, het bieden van dagbesteding en het zijn van een leerbedrijf. Daarnaast is de kinderboerderij een ontmoetingsplaats voor alle bewoners van Uithoorn en omgeving en helpt daarmee de sociale cohesie te vergroten.

De kinderboerderij Uithoorn wil een kleinschalige, aantrekkelijke en toegankelijke kinderboerderij zijn. Keuze van de dieren zal ook medebepalend zijn hoe de ruimten moeten worden ingericht.

Beleidsplan
Oprichting
Naar aanleiding van het besluit van Ons Tweede Thuis om te stoppen met de exploitatie van de kinderboerderij in Uithoorn, is door de politieke partijen DUS! (D66 en GroenLinks) en PVDA Uithoorn/De Kwakel een bijeenkomst georganiseerd voor de bewoners van Uithoorn. Tijdens deze bijeenkomst is door enkele bewoners besloten om een werkgroep op te richten die heeft onderzocht of een doorstart als zelfstandige kinderboerderij mogelijk was.

Per 1 augustus 2014 waren er geen dieren meer aanwezig op de boerderij en bleef de openbare ruimte – in overleg met gemeente Uithoorn – beschikbaar voor activiteiten.
Zowel vanuit de gemeente Uithoorn als vanuit de werkgroep ontstond de wens om een stichting op te richten. Per 29 december 2014 is Stichting Kinderboerderij De Olievaar een feit.

Gedurende 2015 zijn gemeente Uithoorn en de stichting hard aan het werk geweest om tot een overeenkomst te komen. Op 19 november 2015 is uiteindelijk deze overeenkomst door beide partijen ondertekend en heeft de stichting uit handen van 2e locoburgemeester en wethouder voor Wonen, Leefomgeving en Financiën, Ing. H. (Hans) Bouma, de sleutel van de boerderij officieel in ontvangst genomen. Een mijlpaal; vanaf dit moment mogen alle gebouwen daadwerkelijk betreden worden.

Korte termijn planning
Door het wegvallen van Ons Tweede Thuis is de stichting de kinderboerderij gestart zonder dieren, zonder toiletvoorzieningen en zonder een aparte ruimte voor de vrijwilligers.
Voor het kunnen exploiteren van de kinderboerderij zijn financiële middelen noodzakelijk. Helaas heeft gemeente Uithoorn enige tijd geleden uitgesproken dat de kinderboerderij geen kerntaak meer is van de gemeente. Dit betekent dat de stichting alle financiële middelen zelf moet zien te regelen.

De belangrijkste speerpunten voor de korte termijn zijn:

 • het aanvragen van (project)subsidies en verkrijgen van sponsorgelden
 • het beperkt uitbreiden van het dierenbestand
 • het werven van vrijwilligers
 • het verkrijgen van een (al dan niet tijdelijke) ruimte zowel voor de vrijwilligers als voor het ontwikkelen van kleine activiteiten
 • het realiseren van een toilet voorziening en verschoonplek
 • inkomsten genereren uit verkoop (koffie/thee/limonade, producten van de boerderij, ijs, kleine versnaperingen)
 • activiteiten ontwikkelen als NL-doet en Oranje Fonds collecte
 • aangaan van samenwerkingsverbanden (praktijkschool, matchez, scholen, kinderdagverblijven)

Lange termijn
De belangrijkste speerpunten voor de langere termijn zijn:

 • het kunnen investeren in nieuwe duurzame middelen, waaronder (groot) onderhoud, door het aanvragen van (project)subsidies en verkrijgen van sponsorgelden
 • activiteiten ontwikkelen op het gebied van Natuur en Milieu Educatie (NME)
 • verder uitbreiden van het dierenbestand
 • behouden en werven van vrijwilligers

Bestuursinformatie
Het bestuur bestaat uit

 • H.E. (Erik) Wolbers – Voorzitter
 • W.J. (Willem) Körnmann – Secretaris
 • K.S. (Klaas) Wijbrandi – Penningmeester

Alle bestuurders zijn vrijwilligers

Beloningsbeleid
De kinderboerderij heeft geen personeel in dienst. De kinderboerderij draait volledig op vrijwilligers; deze ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Jaarlijks wordt minimaal 1 dag voor alle vrijwilligers georganiseerd.
Kosten van dit soort dagen worden betaald uit de exploitatie van de kinderboerderij. Overige noodzakelijke uitgaven door bestuursleden en/of vrijwilligers worden door het overleggen van de betreffende nota’s vergoed.

Verslagen van uitgevoerde activiteiten
Met de start van de kinderboerderij zal een activiteitenkalender worden opgesteld. Van belang is dat deze activiteiten onze doelstelling volledig ondersteunen en mogelijk maken.
Grotere activiteiten (bijvoorbeeld een NL-doet) worden uitgewerkt in een draaiboek. Na afloop van de uitgevoerde activiteit vindt een evaluatie plaats. Activiteiten worden verder in geschreven woord uitgewerkt en ondersteund met foto’s geplaatst in lokale kranten (hardcopy en web versies) en op deze website.

Financiële verantwoording
De jaarcijfers zijn op verzoek verkrijgbaar.